LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

OPENLUCHTDIENST PINKSTEREN

Zondag 20 mei: 11:00 uur

Haagse Markt Princenhage

Voorgangers: ds. Saskia van Meggelen en

ds. Marlies Schulz

Met medewerking van: Gospelkoor El Shaddai

uit Lopik

Zondag 20 mei, 1

e Pinksterdag zijn alle wijkkerken van de Protestantse Gemeente Breda gesloten.

In plaats daarvan wordt een gezamenlijke openlucht-dienst georganiseerd onder de noemer

‘een hagenpreek in Princenhage’

Naast een hagenpreek, vooral ook veel zang en mu-ziek met het gospelkoort El Shaddai

(www.gospelkoor

-elshaddai.nl).

Locatie voor deze unieke samenkomst is het Kerkplein achter de Haagse Markt, tegenover de Martinuskerk

Inloggen