LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

 

Organisatie Protestantse Gemeente Breda


De Protestantse Gemeente Breda heeft 4 secties:

Lukaskerk met als kernen Haagse Beemden en Breda-Noord, predikant: Ds. R. Knijff

Johanneskerk in Breda-West, predikant Ds. S. van Meggelen

Markuskerk in Breda-Zuid-Oost, predikant: Ds T.O.F. van Prooijen

        Lutherse Kerk voor Evangelisch Lutherse sectie, predikant: Ds. M. Schulz 

Organisatie:

Een grote en een kleine kerkenraad en 4 secties.

Daarnaast is er het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen.

 

Kleine Kerkenraad:

Moderamen:

 • Dhr G. Verburg (Voorzitter)
 • Dhr. E. Walet  (Scriba)
 • Mw. H. de Bruin (voorzitter college van diakenen)
 • Dhr. M.J.L. Tiernego  (voorzitter college van kerkrentmeesters)
 • Mw. ds.  S. van Meggelen (predikant) wnd Presus

Leden:

 • Dhr. C.D. Geschiere (diaken)
 • Dhr. G. de Keizer (ouderling)
 • Dhr. K. Meijll (ouderling)
 • Dhr. ds.T.O.F. van Prooijen (predikant
 • Dhr. A. Roobol (ouderling kerkrentmeester)
 • Mw. ds. M. Schulz (predikant)
 • Mw. M. Smaling (diaken) secundus (Dhr. H. Wessels, (diaken)
 • Mw. K. Visser-Schönbeck (jongeren-ouderling)

 

Overige leden grote kerkenraad

 • Dhr. P.W. Harder (ouderling-kerkrentmeester)
 • Dhr. R. Blokland, (ouderling)
 • Mw. M. Brandwijk (jeugd-ouderling)
 • Dhr. H. van Doorn (ouderling-kerkrentmeester)
 • Mw. W. Frankfoorder-Boevé, (ouderling, ledenadministratie)
 • Dhr. W.C. van de Giessen, (ouderling kerkrentmeester)
 • Dhr. G.L. van Mourik, (ouderling)
 • Dhr. J. Noordermeer (ouderling)
 • Dhr. P.J. Plooij (ouderling)
 • Mw.J.Prins, (ouderling) 
 • Dhr. R.H. Snijders (ouderling)
 • Dhr. P. Vlaardingerbroek (ouderling- voorzitter Sectie Markuskerk)
 • Dhr. H. van Wijngaarden van Wijngaarden, (ouderling-kerkrentmeester)
 • Mw. C. Zwart, (ouderling)

Diakenen:

 • Mw. J. Akkermans-Schipper (diaken DOS-Markuskerk)
 • Dhr. E. Bondzio (diaken DOS-Markuskerk)
 • Mw. K. Bos (ouderling, Lucaskerk)
 • Mw. H. Bouman-Drent (diaken DOS-Markukskerk)
 • Mw. K.G. Dammer-Sneep (diaken DOS-Johanneskerk)
 • Dhr. M. de Zwart (diaken-Lucaskerk)
 • Mw. H.Gras (diaken-Lucaskerk)
 • Mw. C. Kapteyn (diaken-Lucaskerk
 • Mw. H. Klaassen (diaken DOS-Luthersekerk)
 • Mw. A.Mulder (diaken-Lucaskerk)
 • Dhr. E. van Rossum ( diaken-Lucaskerk)
 • Dhr. P. Rozendaal (diaken-Lucaskerk tbv sectieteam)
 • Mw. M. Smaling (diaken DOS-Markuskerk)
 • Dhr. K. Temme (diaken DOS-Markuskerk) 
 • Mw. O. van Gessel-Dekker, (diaken-Lucaskerk)
 • Mw. S. Vrins, (diaken DOS)
 • Mw. E. van Wijngaarden-Geschiere (diaken DOS-Markuskerk)
 • Dhr. H. Wessels (diaken-Markuskerk)

 

College van kerkrentmeesters

Moderamen:

 • Dhr. M.J.L. Tiernego (voorzitter)
 • Dhr. P. W . Harder (secretaris)
 • Dhr  H. Osinga (penningmeester)

Leden:

 • Dhr. A. Bos (kerkrentmeester Noorderbeemden)
 • Dhr. J. Dijkshoorn (kerkrentmeester Lutherse wijkgemeente)
 • Dhr. H. van Doorn (ouderling-kerkrentmeester Lucaskerk)
 • Dhr. W.C. van de Giessen ( kerkrentmeester Markuskerk)
 • Dhr. A. Roobol  (ouderling-kerkrentmeester Johanneskerk)
 • Dhr. J.W. van der Wel (Kerkrentmeester Ledenadministratie/Automatisering/Kerkbalans VVB)
 • Dhr. H. van Wijngaarden (ouderling-kerkrentmeester)

 

Moderamen van het College van Diakenen

 • Mw. H. de Bruin (voorzitter)
 • Vacature (secretaris)
 • Dhr. L. Geschiere (penningmeester) 
 • Dhr M. de Zwart (lid)

De secties

 • Sectie Markuskerk:

  • Dhr. P.Vlaardingerbroek (voorzitter)
  • Dhr. G. van Dooren
  • Mw. E. van Hooijdonk
  • Mw. W. Bondzio (scriba)
  • Dhr. W. C. van de Giessen
  • Dhr. H. Hemmes
  • Mw. A. Kriellaars
  • Mw. W. Smaling-Veurink
  • Dhr. R.H. Snijders
  • Dhr ds. T.O.F. van Prooijen (predikant)

     .  Sectie Lucaskerk

  • Dhr.C. Meijl
  • Dhr. P. Rozendaa
  • Dhr. P. Plooi
  • Dhr. A. Osinga
  • Mw. A. Flim

 • Sectie Johanneskerk:

  • Mw. W. Frankfoorder-Boevé (voorzitter)
  • Dhr. P.W. Harder (secr.)
  • Dhr. R. Blokland
  • Mw. K.G. Dammer-Sneep
  • Dhr. C.D. Geschiere
  • Mw. O. van Gessel-Dekker
  • Mw. ds. S. van Meggelen (predikant)
  • Dhr. J. Noordermeer
  • Dhr. A. Roobol

 

Ledenadministratie

Mw. W. Frankfoorder-Boevé (ledenadministratie)

Adreswijzigingen, attestatie, en bewijs van lidmaatschap kan men indienen bij:

Mw. W. Frankfoorder-Boevé (076-5146523) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Financiën

Bank- en girorekeningen ten name van de Protestantse Gemeente te Breda

Algemeen
ABN AMRO NL91 ABNA 0520 2278 67Collectebonnen:
vellen van 20 bonnen van € 0,60 of € 1,20 kunnen worden besteld door overmaking van € 12 of € 24 op de algemene rekeningen

Vrijwillige bijdragen
ABN AMRO NL15 ABNA 0520 4263 39Diaconie Algemeen
ING bank NL89 INGB 0001 0708 50   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Breda

Diaconie ZWO
ING bank NL14 INGB 0001 5429 41 t.n.v. ZWO groep Protestantse Gemeente Breda/Ginneken

Website
De Website wordt technisch bijgehouden door:

Jan Willem vd Wel (076-5657975) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De website wordt inhoudelijk bijgehouden door Rob Snijders 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen