LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

 

 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo'n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Nieuwe ANBI-regels

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen.Dit betreft in de Protestantse Kerk: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie. Andere stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen. Voor kerkgenootschappen is dus een uitzondering gemaakt.

Transparantie verplicht

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt dus straks verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis.

 

 

Naam: PROTESTANTSE GEMEENTE te BREDA

 

RSIN nummer: 813 809 411

 

Contactinformatie:

Scriba algemene kerkenraad

p.a. Niklaasberg 6

4822 SN Breda

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuursamenstelling: klik hier voor meer informatie

Beleidsplan: Klik op link PG_Breda_beleidsplan_2017_-_2020-2.pdf

Belonigsbeleid: klik hier voor de arbeidsvoorwaardenregelingen voor beroepskrachten van de  Protestantse Kerk Nederland.

Doelstelling:

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Begroting huidig jaar en jaarrekening afgelopen jaar

 

BEGROTING 2017

 

Begroting PGB 2016

 

Jaarrekening PGB 2017

  Samenvatting Jaarrekening PGB 2016

 

Inloggen