Afdrukken

LEDENREGISTRATIE

 

Het belang van een ledenregistratie

Een ledenregistratie is voor een kerkelijke gemeente van groot belang.

In de 1e plaats voor de pastorale zorg. Een ieder zal begrijpen dat de predikant en de pastorale ouderlingen niet kunnen werken in de gemeente zonder een adressenbestand. Verder is het voor de verschillende activiteiten die een gemeente onderneemt, bijvoorbeeld rond de jeugd of ouderen, van belang dat bekend is wie aangeschreven of benaderd kan worden.

Ook komt natuurlijk het financiële aspect aan de orde. Een kerkelijke gemeente kost geld, denkt u maar aan gebouwen, predikanten, enzovoort. Daarnaast, en dat vergeten veel mensen, ook uw registratie kost geld door landelijke afdrachten en landelijke en plaatselijke bureaukosten.

Maar ook voor andere doeleinden wordt het ledenbestand gebruikt. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse giroactie van onze diaconie of aan het Verjaardagsfonds waarmee het jeugdwerk wordt ondersteund.

De basis voor al deze activiteiten is een goede ledenregistratie.

 

Wie zijn er geregistreerd

In het ledenbestand van de Protestantse Gemeente Breda staat in grote lijnen iedereen geregistreerd die van oorsprong hervormd of gereformeerd is of zich zelf heeft laten registreren en binnen de grenzen van de kerkelijke gemeente woont. (Meegeregistreerd kunnen zijn partners met geen of andere kerkelijke gezindte, vooropgesteld dat zij dit aangegeven hebben.)

 

Welke gegevens van u staan er geregistreerd

Zonder uitputtend te willen zijn noem ik u, behalve uiteraard uw adres, uw geboortedatum, uw relatiecode (bijv.gehuwd), uw kerkelijke gezindte, uw kerkelijke staat (niet-gedoopt/dooplid/lidmaat). Daarnaast zijn er aantekeningen opgenomen i.v.m. financiële acties zoals Kerkbalans en Verjaardagsfonds en het kerkblad S'amen.

 

Hoe worden veranderingen (mutaties) verwerkt

Alle protestantse ledenregistraties in ons land worden centraal aangestuurd.

‘Burgerlijke' mutaties zoals verhuizing, huwelijk of overlijden worden door de burgerlijke stand doorgegeven via deze centrale naar het (de) kerkelijk bureau(s) van de belanghebbende kerkelijke gemeente(n). Een uitzondering hierop vormen diegenen die bij de burgerlijke stand aangegeven hebben dat hun gegevens niet doorgestuurd mogen worden aan ‘derden'. Hiervan ontvangt het kerkelijk bureau géén mutaties. Betreffende personen moeten dan hun verhuizingen e.d. zelf melden bij de kerk. Helaas wordt dit meestal vergeten en blijven mensen ten onrechte of foutief in het ledenbestand staan.

Let op: Kinderen worden, sinds de wet op de privacy van kracht geworden is, niet meer automatisch ingeschreven bij hun ouders. Tegenwoordig gebeurd dit pas als het kind gedoopt wordt.

Voor ‘kerkelijke' mutaties zijn wij, u en ik, zelf verantwoordelijk. Bij doop, belijdenis, kerkelijk huwelijk etc. zijn de wijk(kerken)raden verantwoordelijk voor het doorgeven van deze mutaties aan het kerkelijk bureau, die op haar beurt zorgt voor de registratie van het gebeurde en de doorzending naar de landelijke ledenregistratie.  Wilt u weten of een bepaalde mutatie is doorgegeven, vraag er naar bij uw wijk(kerken)raad of mail even naar het kerkelijk bureau.

 

Wie is er verantwoordelijk voor het ledenbestand

Eindverantwoordelijk is het College van Kerkrentmeesters.

1e aanspreekbare kerkrentmeester is dhr. Jan Willem van der Wel.

Kerkelijk Bureau: mevr. Mieke Frankfoorder-Boevé,

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Mieke Frankfoorder