LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

 

Kerkgroet_20180225.pdf

Kerkgroet_20180218.pdf 

Kerkgroet_20180211.pdf

Kerkgroet_20180204.pdf

Kerkgroet_20180128.pdf 

 Markuskerk

 

 

Ik zorg voor jou!

Dat is het thema dat door Kind op Zondag wordt aangereikt voor de komende veertigdagentijd. We volgen Jezus op de voet op zijn weg naar Jeruzalem. We gaan de woestijn in en de berg op. We gaan met hem naar het tempelplein, waar hij alles omver gooit, en naar het zachte groene gras bij het meer, waar hij het brood deelt. En natuurlijk gaan we achter het ezeltje aan Jeruzalem in. Voorin de kerk staat de ‘zorgkoffer’ waar elke week iets uitgehaald wordt voor het gesprek met de kinderen. Op de tweede zondag van de veertigdagentijd, 25 februari, zingen we met de cantorij het mooie lied uit De Graankorrel:

Veertig dagen nog tot Pasen

soms een tocht door de woestijn

om te leren en te vragen

hoe je duister kunt verjagen

om met Pasen klaar te zijn.

Op deze zondag wordt ook Hidde Bouke Bax gedoopt, de zoon van Thomas en Sanne en de broer van Jinthe.

ds. Ton van Prooijen

Gezamenlijke ZWO viering

Afgelopen zondag 4 februari in de Markuskerk.

In een volle kerk zongen de cantorijen van de Markuskerk en van de protestantse gemeente Ginneken prachtige Afrikaanse liederen, sommige samen met de gemeente. Er was een prachtig gezongen ‘Onze Vader’. Tijdens de dienst werden Corry Musters en Hannie Bouman door ds. Ton van Prooijen geïnterviewd over het BAJA project en de keukens die bij scholen gebouwd zijn met het ingezamelde geld. Corry bedankte de kerkgangers voor hun bijdrage aan het project.

De viering van het Heilig Avondmaal was verassend. Onze dominees Ton van Prooijen en Roel Knijff hadden het op z’n Afrikaans georganiseerd. Bekers van aardewerk, een Afrikaanse doek en ronde broden die tijdens de viering gebroken werden. Het was een sfeervolle, gedragen viering. Na de zegen gingen de cantorijen zingend de dienst uit met het lied ‘Masithi’ en ze bleven zingen totdat iedereen de kerk uit was. De sfeer zat er goed in. Dit was ook tijdens de koffie goed te merken.

We hebben nu het BAJA project afgerond en we beraden ons over een nieuw project. De ZWO groep bedankt iedereen die ons werk ondersteund heeft.

Karin Nelson, ZWO

 

De Koffieochtend

Loop binnen voor een kopje koffie, van

10:30 tot 12:00 uur. ’De Koffieochtend’ is er op elke eerste dinsdag van de maand.

De volgende ‘Koffieochtend’ is op

6 maart 2018.

Info: Miny Smaling, Aletta Vlaardingerbroek, Gijs van Mourik of Rob Snijders.

 

 Expositie in de Voorhof

Een nieuwe expositie in de Voorhof van de Markuskerk, een mooi overzicht van het werk van Regina de Ruiter.

Kalligrafie in allerlei stijlen van klassiek tot heel modern.

In deze ruimte komt haar werk tot zijn recht.

Namens de interieur/kunstcommissie, Jan Lambrechts

 

Voor de vitrinekast

"Vingerhoedjes uit allerlei landen", een verzameling van

mijn schoonmoeder, resultaat van vele vakanties van

familie en vrienden die een vingerhoedje voor haar

meebrachten als souvenir. En een collectie die nog steeds

groeit want ook onze kinderen houden deze traditie in

ere. Karien van Mourik

 

 

Impressie In de Toe Kan 25 december 2017toe kan 13 toe kan 12 toe kan 11 toe kan 10 

toe kan 9  toe kan 8  toe kan 7 

toekan 6  toekan 5  toe kan 4  

Toe kan 3  Toe kan 2  Toe kan 1

 

Enquête en nieuwe opzet bezoekwerk

Pastoraat is ten diepste een taak van de hele gemeente en al haar leden. Dit jaar is de organisatie van de Protestantse Gemeente Breda veranderd. Voor de Markuskerk betekent dit o.a. dat onze gemeenteleden niet langer zijn onderverdeeld in twee pastorale wijken (Zuid en Oost). Er is nu één pastoraal team Markuskerk. Er was niet altijd goed zicht meer op leden die speciale aandacht nodig hebben. Ook merkten wij dat er mensen uit beeld raakten door bijv. verhuizing en dat verschillende leden verwachten van de predikant dat hij hen (regelmatig) bezoekt. Om hierin duidelijkheid te krijgen voor zowel de leden als de predikant zijn wij als pastoraal team begonnen om het een en ander te inventariseren door middel van een enquête.

Het afgelopen jaar zijn alle leden die in het afgelopen jaar 65 zijn geworden tot en met de 79 jarigen geënquêteerd en een jaar daarvoor alle leden vanaf 80 jaar. Naar aanleiding van deze enquête hebben wij o.a. opnieuw contact opgenomen met de mensen die aangaven dat zij vanwege bepaalde gebeurtenissen in het verleden niet meer naar de kerk komen, met de vraag of zij hier nog verder over zouden willen praten met ons. Dit is als zinvol ervaren.

Daarnaast zijn wij begonnen met een selectie aan de poort, d.w.z. bij alle nieuwe adressen. De werkwijze ziet er als volgt uit: een nieuw ingekomene wordt bezocht door Rob Snijders, Gijs van Mourik of Aletta Vlaardingerbroek, nadat zij eerst een welkomstbrief hebben ontvangen. Wij vertellen aan hen wat er zoal te doen is in de kerk en vragen hen wat zij van de kerk verwachten en wat zij met de kerk willen. Wat blijkt is dat de meesten niet weten wat zij van de kerk kunnen verwachten, 30% schrijft na het gesprek gelijk uit en een zeer klein aantal komt naar de kerk. De adressen van ouders met kinderen geven wij door aan Marlies Brandwijk en jongeren tot 30 jaar, die contact willen, geven wij door aan Kirsten Visser.

Wij weten nu welke mensen graag bezoek willen hebben. Op dit moment zijn wij (Rob, Gijs, Aletta en Ton van Prooijen) bezig om de mensen die bezoek willen hebben en dat nog niet krijgen te koppelen aan een bezoeker/-ster. Daarom blijven wij actief bezig om bezoeker/-ster te werven. Eén van de kernwaarden van een Christelijke gemeente is immers dat de leden omzien naar elkaar. Waar twee of drie in zijn Naam samenkomen, daar is Hij in hun midden. Vindt u het gezellig om af en toe een kerklid te bezoeken of weet u iemand die dat leuk vindt om te doen, geef het dan aan ons door.

Het is goed om ook nog even te vermelden dat wij sinds twee jaar op de eerste dinsdag van de maand een koffieochtend organiseren en een paar keer per jaar al dan niet aansluitend een maaltijd verzorgen. Het is altijd erg gezellig, vooral door het ongedwongen karakter van deze ochtenden en maaltijden. Niemand is verplicht te komen of er de hele tijd te zijn en iedereen is welkom. Zo zal er op zondag 24 december een lunch georganiseerd worden voor iedereen, jong en oud. Daarover kunt u een apart bericht lezen in S’amen.

Namens het pastoraal team,

Aletta Vlaardingerbroek

 

Vrijdagavond 8 september. De vrijdagavond is  een gezellige avond geworden. Na de gezamenlijke maaltijd volgde de quiz.

Impressie

P1010150   DSC00874  DSC00886 3

DSC00760   DSC00850 2 

DSC00862  DSC00803 P1010218 DSC00892

Op

zondag 10 september is er een bijzondere dienst i.v.m. de start van het winterwerk. In deze dienst worden twee ambtsdragers bevestigd. Tevens willen wij enkele andere ambtsdragers in het zonnetje zetten. In de dienst en in de overdenking zal ds. Ton van Prooijen aandacht besteden aan de uitkomsten van de discussies die op vrijdagavond 8 september tijdens en na de maaltijd hebben plaats gevonden over diverse onderwerpen.

Na afloop van de kerkdienst is er koffie met wat lekkers, en volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de dienst en de geplande activiteiten en om desbetreffende ambtsdragers te feliciteren en/of te bedanken. Dit vindt plaats in de Voorhof die een metamorfose heeft ondergaan.

Impressie 10 september

 DSC00906  DSC00935  DSC00925

DSC01018   DSC01022   DSC01030

 

Impressie uitvliegdienst Markuskerk  11 juni 2017

uitvlieg 1   uitvlieg 2   uitvlieg 3

uitvlieg 4  uitvlieg 5  uitvlieg 6  

uitvlieg 7   uitvlieg 8 

 

Impressie Pinksteren in de Markuskerk 4 juni 2017

Pinkster 2   pinkster 4  Pinkster 1

pinkster 6   pinkster 7

 

Inloggen