LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Lucaskerk

Tweeschaar 125, aanvang 10:45 uur

Tijdens alle morgendiensten is er kinderopvang en kinderne-vendienst. Maandelijks jongerennevendienst, info: Lucaskerk.nl

2 sept.: ds. H.J.K. Gierkink – van Geerenstein

9 sept.: ds. R.H. Knijff, Startzondag

16 sept.: ds. M.J.A. Schulz

23 sept.: ds. R.H. Knijff, Oecumenische viering Vredesweek

30 sept.: ds. K. Vos

7 okt.: ds. R.H. Knijff, Maaltijd van de Heer,

Werelddiaconaat

14 okt.: ds. A.C. Grandia

Markuskerk

Hooghout 98, aanvang 10:00 uur

Tijdens alle morgendiensten is er kinderopvang en

Kindernevendienst

2 sept.: drs. H. Berflo

9 sept.: ds. T. van Prooijen, Startzondag

16 sept.: ds. C. Nieuwenhuizen (Oosterhout)

23 sept.: ds. T. van Prooijen, Vredesweek

30 sept.: ds. S. van Meggelen

7 okt.: ds. T. van Prooijen, Avondmaalsviering

Werelddiaconaat

14 okt.: pastor D. IJsseldijk

Johanneskerk

Dreef 5, aanvang 10:00 uur.

Kinderopvang en kindernevendienst 1

e en 3e zondag van de maand

2 sept.: ds. S. van Meggelen

9 sept.: ds. S. van Meggelen, Startzondag

16 sept.: ds. J.P. Kromhout van der Meer

23 sept.: Kerk gesloten, Oecumenische dienst in de Martinuskerk, aanvang 11.00 uur

30 sept.: ds. T. van Prooijen

7 okt.: ds. S. van Meggelen

14 okt.: ds. J. Noordam (Nieuwendijk)

17 juni: ds. S. van Meggelen. Heilig Avondmaal

Lutherse Kerk

Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, aanvang

10:30 uur

Lutherse diensten

elke 2e zondag van de maand.

9 sept.: ds. M.J.A. Schulz, Heilig Avondmaal

14 okt.: ds. M.J.A. Schulz, Heilig Avondmaal

Verpleeghuis Aeneas

Zaart 35

Diensten op

zaterdagavond aanvang 18:15 uur

1 sept.: pastor C. Sluijsmans

15 sept.: pastor W. Franken

6 okt.: pastor J. Schilling

Woon -Zorgcentrum Elisabeth Centrum

Leuvenaarstraat 91

Diensten vangen aan op

vrijdagmiddag 14:30 uur

7 sept.: ds. T. van Prooijen

5 okt.: ds. T. van Prooijen

Woon -Zorgcentrum Heksenwiel Heksenwiellaan 2

6 sept: ds. M.J.A. Schulz

4 okt.: pater E. Owusu

Oecumenische vieringen, 1

e donderdag van de maand

Aanvang 10:00 uur

Seniorenresidentie Ruitersbos

, Boeimeerweg 2

Diensten vangen aan op

vrijdagmiddag 16:00 uur

21 sept.: ds. E. Postma

19 okt.: ds. Nieuwenhuizen

Oecumenisch Middaggebed Grote Kerk

Op dinsdagmiddag 12:30 uur luidt de angelusklok bij de viering in de Grote Kerk. U bent van harte welkom voor dit meditatie-ve moment, dat duurt tot 12:50 uur.

4 sept.: dhr. H. van der Meulen

11 sept.: pastor I. van de Leemput

18 sept.: ds. R.H. Knijff

25 sept.: onbekend

2 okt.: onbekend

9 okt.: onbekend

16 okt.: onbekend

 

 

Inloggen