LK LKpanorama Lucaskerk_1 Lucaskerk_2 Markuskerk_zaaijer

Uitnodiging Afscheid ds. Wagenvoorde

martin_2Per 1 mei 2013 zal ds. Martin Wagenvoorde met emeritaat gaan na 20 jaar onze gemeente te hebben gediend.De Wijkkerkenraad Midden-Zuid van de Protestantse Gemeente Breda nodigt u ter gelegenheid van zijn afscheid uit voor de eredienst op

zondag 28 april as. om 14.30 uur in de Johanneskerk, Dreef 5 te Princenhage/Breda.

 

In deze dienst zal ds. Wagenvoorde zelf voorgaan.

De morgendienst in de Johanneskerk vervalt deze zondag.

Na enkele toespraken na de dienst is er in het Kerkenhuis ruime gelegenheid om Martin en Hanne te groeten.

De bijeenkomst zal om ongeveer 18.00 uur eindigen.

Bij deze afscheidsdienst en het gezellig samenzijn daarna stellen wij uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

Wilt u bijdragen aan een cadeau? Er is een speciaal banknummer voor dit doel beschikbaar rekeningnummer 44.08.78.527 t.n.v. Protestantse Gemeente Breda.

Inloggen